Се продава нива-плац во Делчево

Се продава нива-плац во Делчево, со вкупна површина од 1133 м2.
Плацот е идеално место за изградба на семејна или викенд куќа, магацински простор, како и стовариште.

До самиот плац поминува пат, водоводна, канализациска, и електрична мрежа.

Плацот е заграден од 3 страни.
Цената е 800ден за м2
Контакт телефон 070 240 640

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *