#СамоПрашај: Од станот над мене протекува вода. Кои се моите права и каде може да се обратам?

Од станот над мене протекува вода. Кои се моите права и каде може да се обратам?

Од станот над мене протекува вода. Соседот упорно не сака да го реновира купатилото за да престане протекувањето.

Одговара Јасмина Петреска од Регулаторната комисија за домување.

Извор: СамоПрашај

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *