Каде да се обратам за неисплатена плата и дали ова побарување застарува?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади правници (МЗМП).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *