ДОБРА ВЕСТ ЗА ЛОВЦИТЕ ОД ИСТОЧНИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА. ЦЕЛОСНО Е УКИНАТА ЗАБРАНАТА ЗА ЛОВ

ДОБРА ВЕСТ ЗА ЛОВЦИТЕ ОД ИСТОЧНИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА. ЦЕЛОСНО Е УКИНАТА ЗАБРАНАТА ЗА ЛОВ ПОРАДИ ПОЈАВАТА НА АФРИКАНСКАТА ЧУМА КАЈ ДИВАТА СВИЊА.

По појавата на Африканска чума кај свињите во источниот регион и активностите на АХВ, МЗШВ и Концесионерите на дивечот во ловиштата во овој регион и по добивањето на поволна епидемиолошка состојба, беше побарано укинување на забраната за лов. Денеска, со Решение од АХВ истата беше укината.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *