ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЛОВЦИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ЛД “КАМЕНИЦА САСА”

Македонска Каменица, 07.09.2020 година – ЛД “Каменица Саса” ги известува своите членови ловци, дека годишната членарина за ловната сезона 2020/2021 година изнесува 4000 денари. Истата може да биде уплатена во Комерцијална банка на ж.см.300320000025046 најдоцна до 30.09.2020 година. Членарината после 30.09.2020 година ќе изнесува 6000 денари, – известуваат од Ловното друштво

Со неплаќањето на члeнарината ќе бидат превземени соодветни санкции според статутот на друштвото односно, членовите кои ја немаат регулирано членарината, ќе бидат исклучени од Ловното друштво, – стои во текстот од известувањето на ЛД “Каменица Саса”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *