ФОТО: Нови паркинзи во Македонска Каменица

Општина Македонска Каменица го продолжи трендот на инфраструктурно уредување. Изградени се два нови паркинга, од кои едниот се наоѓа на улица „28-ми август“, додека другиот е на улица „Руенска“. Со изградбата на овие паркинзи се решава проблемот со паркинг места за жителите кои живеат во централното градско подрачје. Фирма-изведувач на новите паркинзи е „Стоименов“ од Кочани.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *