Успешно реaлизиран проектот „Градење капацитети за одржливо користење на екосистемските услуги од страна на локалните заедници во планинските региони (CAPLOCOM)

Успешно реaлизиран проектот „Градење капацитети за одржливо користење на екосистемските услуги од страна на локалните заедници во планинските региони (CAPLOCOM)“.
Период на спроведување: 05.03.2021 – 05.06.2022. Проектот е финансиран од Преку граничната програма за соработка: Interreg – IPA CBC 2014-2020, помеѓу Р. Бугарија и Р.С. Македонија, број на договор: РД-02-29-68/05.03.2021.
Водечки партнер: Локална агенција за економски развој, Разлог
Партнери: Еколошко друштво Здравец 2002, Македонска Каменица и Институт за шумарство, Бугарска Академија на науки и уметности, Софија
Видео на следниов линк:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *