Се продава градежно земјиште во централното градско подрачје на Македонска Каменица (Кај Борчето)

Се продава градежно земјиште во централното градско подрачје на Македонска Каменица (Кај Борчето)

Се продава градежно земјиште во централното градско подрачје на Македонска Каменица (Кај Борчето), погодно за изградба на објект за домување и деловен простор.
Парцелата е со површина 473 м2, со 258 м2 градежна маркица П+3.

Цена по договор.
Информации на телефон: +389 71 393 544 ; +389 78 485 118

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *