Се одржа Меѓународниот училишен натпревар “Кенгур” во каменичкото основно училиште (ФОТО)

Денеска, со почеток во 11:00 часот во основното училиште “Св. Кирил и Методиј” во Македонска Каменица се одржа Мегународниот училишен натпревар “Кенгур”.

Од каменичкото основно училиште учествуваа вкупно 95 ученици од 1 до 9 одделение. Натпреварот беше спроведен од одговорните наставници Сузана Цветковска и Даниела Пелтековска и тестаторите Даниела Трајановски, Марија Гоцевски, Сунчица Георгиева, Маријана Стојановска Јовановска, Сањица Левковска и Тања Стоиловска.

Leave a Reply

Your email address will not be published.