„САКАМ КНИГИ“ ВО ДОМОТ НА КУЛТУРА ВО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

„Сакам Книги“ во Македонска Каменица.
На 𝟏𝟖.𝟏𝟏.𝟮𝟬𝟮𝟮 (петок), „Сакам Книги“ доаѓа во посета на Македонска Каменица, со најпосакуваните наслови и специјални цени.
Дружење со „Сакам Книги“ од 𝟏𝟎:𝟎𝟎 до 𝟏𝟖:𝟎𝟎 часот, во Домот на култура во Македонска Каменица.
Настанот е во организација на КИЦ „Романса“ – Македонска Каменица, а истиот е поддржан од Општина Македонска Каменица.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *