Регистрирани 14 угинати свињи од Афричка свинска чума во село Драмче

По добиените лабораториски наоди од Институтот за ветеринарна медицина од 06.01.2022 година, Агенцијата  за храна и ветеринарство (АХВ) го потврди првиот случај на присуство на болеста Африканска свинска чума во две огледувалишта во делчевското село Драмче каде се угинати 14 свињи.

Како што информира Николче Бабовски, директор на АХВ донесено е Решение со кое нареди преземање на контролни и заштитни мерки за контрола и сузбивање на болеста.

За појавата на болеста официјално е известена и Светската организација за здравствена заштита на животните – ОИЕ и Европската комисија.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *