Протестите против изградбата на хидроцентралата во Кочани ќе продолжат по изминувањето на забраната за работа од 60 дена

Протестите против изградбата на хидроцентралата ќе продолжат по изминувањето на забраната за работа од 60 дена

Протестите  против изградбата на хидроцентралата  на Мала Река и злоупотребата на патот кон  до рекреативното подрачје на градот, ќе продолжат по изинувањето на забраната од 60 дена.
Во меѓувреме продолжуваме со правна постапка во делот на злоупотреба на патот и недостаток на потребна документација.
Целокупната документација е предадена на тим од адвокати во текот на деновиве веќе ќе имаме постапување за недоследностите во целата постапка.
Извор: radiokocani.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *