Претставени идејните проекти за унапредување на економскиот развој на Македонска Каменица

Во рамки на проектот „Одржлив локален економски развој” се одржа завршната работилница од јавно-консултантивниот процес на која беа претставени идејни проекти кои можат да го унапредат економскиот развој на Македонска Каменица.
Присутните имаа можност да дискутираат за клучните обележја во насока на градење на препознатливоста за Македонска Каменица како туристичка дестинација и да ги слушнат деталите за Наградниот конкурс на Општина Македонска Каменица за избор на идејно решение за лого и слоган за проектот.
Заклучоците од работилницата може да ги прочитате на следниот линк: https://theprimepoint.com/…/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb…/
Партнери во реализацијата на проектот за Одржлив екомонски развој на Македонска Каменица, каде имплемнтатор е PrimePoint Partners Macedonia and Montenegro, се Општина Македонска Каменица и Фондација САСА.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *