Општина Македонска Каменица распиша Јавен повик за финансирање на здруженија на граѓани, фондации и спортски клубови за 2020 година

Општина Македонска Каменица врз основа на Програмите за работа на Советот на општината распиша Јавен повик со кој се известуваат сите заинтересирани Здруженија на граѓани и фондации, како и спортски клубови и други форми на здружување во областа на спортот за финансиска поддршка од Буџетот на општината. Јавниот повик од општина Македонска Каменица, во целост можете да го прочитате на следниов линк www.makedonskakamenica.gov.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published.