ООУ „Св. Кирил и Методиј“ го објави терминот за свечен прием на првачињата и почетокот на учебната 2023/24 година

ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Македонска Каменица го објави терминот за свечен прием на првачињата и почетокот на учебната 2023/24 година.

Како што стои во денес објавеното ивестување од училиштето, свечениот прием за првачињата ќе се одржи во петок, 01. Септември 2023 година, со почеток од 10:30 часот. Останатите ученици од II до IX одделение, треба да се појават на настава во 08:00 часот, истиот ден.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *