Одржана дисеминациска сесија во ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Македонска Каменица

Во рамки на програмата на Клубот на млади од Општинската организација на Црвен крст – Делчево во ООУ „Св. Кирил и Методиј“ од Македонска Каменица беше реализирана дисеминациска сесија. Истата беше спроведен со учениците од осмо одделение од страна на волонтер и обучен дисеминатор, Вања Ѓеоргиевска од ОО Црвен крст – Делчево.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *