ОГЛАС: Се продава градежно земјиште во непосредна близина на Општината

ОГЛАС: Се продава градежно земјиште во непосредна близина на Општината

Се продава градежно земјиште во централното градско подрачје на Македонска Каменица, во непосредна близина на Општината. Градежната парцела е погодна за изградба на објект за домување и деловен простор.
Вкупната површина на парцелата изнесува 390 м², со 214 м² градежна маркица П+2+ПК.

Цена по договор.
Информации на телефон: +389 71 393 544

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *