Нашите пензионери од Македонска Каменица успешно се претставија на XIV Републичка музичка ревија во Скопје

Вчера, во Скопје се одржаа XIV Републичка пензионерска музичка ревија каде пензионерите од Македонска Каменица остварија солиден успех и во одлично светло го претставија нашиот град.

Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија додели Признание за учество на 14. Музичка ревија на песни, музика и игри за Здружението на пензионери од Македонска Каменица, што своевидно доаѓа и како признание за целокупното успешно работење и организација на нашите пензионери раководени од претседателката Јаворка Соколова

Како едно од најактивните Здруженија на пензионери во регионот, пензионерите од Македонска Каменица беа домаќини и победници на Регионалната ревија помеѓу здруженијата на пензионери од Кочани, Виница, Берово, Пехчево, Делчево и други градови од регионот.

Помеѓу другите точки со кои нашите пензионери ја освојуваат публиката на секој од настапите ширум Македонија и Балканот, треба да ги истакнеме изведбите на „Запојас“ и „Ситното“ како најавтентични ора од нашето поднебје.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *