Медот е еден од најизвезуваните српски производи. Може ли Македонија да го подобри извозот на мед?

Од Србија лани се извезени 2.145 тони мед во вредност од 9.1 милиони долари, покажуваат податоците од српската Стопанска комора.
Медот завршил на пазарите во Италија, Германија, Црна Гора, Австрија и Норвешка.
Македонија има одлични услови за развој на пчеларството кои мора максимално да ги користи и да го зголемува извозот на мед.
Освен мед, има услови за развој на билки со чие запрашување приносите се зголемуваат од 60 до 100%. Се што е потребно е подобрување на едуцираноста на пчеларите, зголемување на пчелните семејства, брендирање на македонскиот мед и обезбедување сигурен пласман. Со оглед на тоа дека побарувачката за мед во земјите од Западна Европа е огромна, се очекува дека и во Македонија, инвестициите во пчеларството ќе растат, со што и производството на мед ќе биде зголемено.

Во Македонија постојат над 8.000 пчелари со над 260.000 пчелни семејства. Годинава, според сознанијата на Пчеларската федерација, просекот на добиен мед е многу слаб, со само 1,8 килограм презимено пчелно семејство и 7,3 килограми од селидбено пчеларење.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *