Здружението Надеж од Македонска Каменица ја спроведе втората обука со младите од Виница

Здружението Надеж од Македонска Каменица ја спроведе втората обука
со младите од Виница

Во рамки на проектот „Младите можат“, Здружението Надеж од Македонска
Каменица, во четврток на 13.06.2024 од 10:00 – 15:30 часот, ја спроведе втората од
предвидените три обуки, со членови на Локалниот Младински Совет и Локалното
собрание на млади во Виница.

Младите од Виница се запознаа со Законот за младинско учество и младински
политики, Младинските политики во Република Северна Македонија и Вовед во
застапување за реализација на младински политики. Обуката ќе им овозможат на
младите преку Локалниот младински совет, со заедничко учество, партиципација и
консултации ефикасно и ефективно да застапуваат спроведување на младинските
политики на локално ниво, со цел вклучување на младите во процесите на креирање
политики на локално ниво, унапредување на нивната положба во заедницата и
градење на капацитетите на младите како идни лидери во општеството.

Проектот е финансиран од Европската Унија, а е добиен како грант од конзорциумот
кој го спроведува проектот „Заедници инклузивни за млади“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *