Еве каде важат македонските возачки дозволи и што се бара од нашите возачи

Доколку планирате патување во странство со автомобил, нема да ви бидат доволни пасошите и финансиските средства со резервациите. За тоа ќе бидат потребни повеќе документи, опрема и дозволи, во зависност од земјата.

Кога станува збор за балканските земји и останатите популарни дестинации за Македонците, речиси секаде важат генералните правила: забранета употреба на мобилен телефон при возење, минимално дозволено количество алкохол и соодветна опрема за возилото, стои на официјалната страница на АМСМ.

Доколку се патува со дете, имајте предвид дека во повеќето земји е потребно детско седиште за мали деца. Потоа, за македонските државјани кои патуваат во странство се потребни и зелен картон и меѓународна возачка дозвола.

Каде важат македонските возачки дозволи?

Република Македонија има склучено билатерални договори за заемно признавање на националните возачки дозволи со Шпанија, Албанија, Италија, Словенија. Кога станува збор за останатите земји, па дури и соседните, потребна е меѓународна возачка дозвола за патување со сопствено или туѓо возило. Меѓутоа, се препорачува поседување меѓународна возачка дозвола дури и за земјите со кои се имасклуечн договор.

Меѓународната возачка дозвола, како и зелениот картон и дозволата за управување на туѓо моторно возило се издава од правно лице овластено од Министерството за внатрешни работи, дознаваме од „Правдико“. Меѓународната возачка дозвола има важност од три години и не се издава на лице кое е казнето.

Покрај меѓународната возачка дозвола, за патување надвор е задолжителен и зелениот картон, што претставува проширување на територијалното покритие на осигурувањето од автоодговорност и со него се покриваат потенцијалните штети доколку се причинети на трети лица со употреба на моторното возило. Важноста на зелениот картон одговара на периодот на валидноста на полисата за задолжително осигурување.

Во инфографикот во продолжение дознајте кои се задолжителните барања и забрани за возење со автомобил во најблиските дестинации според податоците од АМСМ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *