Детската градинка Бамби врши упис на нови дечиња

Соопштение од Детската градинка Бамби до родителите, во врска со вршењето упис на деца во установата:

Почитувани родители,
ЈОУДГ,, БАМБИ” продолжува со упис на нови деца. Поради навремено формирање на групите уписот ќе се врши најдоцна до 10. Август 2022 година.

Со почит,
в.д Директор
Тодорка Велиновска

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *