Во понеделник ќе се бираат нови претседатели и членови на Месните заедници во Тодоровци и Луковица

Врз основа на донесена Одлука, во понеделник (13.06.2022 година) од 17.00 часот во Тодоровци и од 19.00 часот во Луковица ќе се избираат нови претседатели и членови на Совет на Месните заедници во овие две села. Мандатот на претседателите и членовите ќе биде четири години. Во текот на овој месец ќе бидат избрани нови претседатели и членови на Совети на Месни заедници во сите средини.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *