Атанасовски: Започна изградбата на улица Јаков и улица Новопроектирана во централното градско подрачје на Македонска Каменица

Градоначалникот на Општина Македонска Каменица го објави почетокот на изградбата на улица Јаков и улица Новопроектирана. Станува збор за улици во централното градско подрачје, со вкупна должина од приближно 300 метри.

Новата 2024 година, како што истакнува градоначалникот Атанасовски во објавата, ќе биде година на сериозни градежни активности особено во делот на инфраструктурата.

Leave a Reply

Your email address will not be published.