Алармантно: Македонија се најде на петто место во Европа по одлив на мозоци

Македонија на петто место по одлив на квалификуван кадар

2.500 образовани кадри во просек годишно ја напуштиле земјава, која за нив инвестирала околу 725 милиони евра од 2013 до 2021 година. Што е загуба од 8,34 отсто од домашниот бруто-производ алармира извештајот на државната ревизија. Македонија се најде на петтото место по одлив на кадар од 41 европска земја според Глобалниот индекс за одлив на мозоци. 40 отсто од високообразовниот кадар ја напуштил земјава според Светска банка.

Ревизорски извештај со алармантни податоци

150 стипендисти на втор циклус и шест стипендисти на трет циклус на студии во странство се финансирани од 2013 до 2022 година. 450.000 евра се доделени за студирање во втор циклус во странство со што е надминат предвидениот износ од акцискиот план, се вели во ревизорскиот извештај.

Како да се спречат поразителните податоци?

Државата нема воспоставен функционален систем за следење и управување со интелектуалната емиграција. Нема анализа на состојбите со миграцијата на високообразовен кадар, со бројот на емигрирани лица, образовен, старосен профил и адресирање на причините за емиграција. А од 2020-та нема ниту стратешки документ за борба против одлив на квалификуван кадар – покажува извештајот на ДЗР.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *