Општина Македонска Каменица започнаа серија OnLine средби со граѓаните за креирање на Буџетот на 2021 година

Македонска Каменица, 20.11.2020 година – Градоначалничката Соња Стаменкова започна средби со граѓани за креирање на буџетската политика на општина Македонска Каменица за идната година.

Во текот на вчерашната OnLine средба со претставниците од граѓанскиот и невладиниот сектор во општина Македонска Каменица имаа можност на непосреден начин преку изнесување на предлози, барања и идеи да учествуваат во креирање на Буџетот на општината за 2021 година.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *