Од 4 февруари до 4 март бесплатни логопетски прегледи за сите деца

Тим од дипломирани логопеди и дефектолози, од 4 февруари до 4 март, ќе вршат бесплатни прегледи и индивидуални логопедски вежби според најнови светски стандарди и методи.

Целта е да им се помогне на сите деца кои имаат говорни нарушувања и да не остане непрегледано ни едно дете на кое може да му се помогне.

На оваа тема, во информативниот преглед во 9 часот зборуваше логопедот Ана Петреска.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *