Денес се одржа училишен натпревар по англиски јазик во ООУ “Кирил и Методиј” – Македонска Каменица

Денес во просториите на ООУ “Кирил и Методиј” во Македонска Каменица се одржа училишен натпревар по англиски јазик за учениците од IX-то одделение. Двајца ученици кои ќе имаат најголем број на поени ќе го претставуваат училиштето на меѓу-општинскиот натпревар кој годинава ќе се одржи во Кочани.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *