Што треба да се направи доколку ЕВН веќе има или сака да постави електричен столб на имот без согласност на сопственикот?

Што може да се направи кога ЕВН во имот во приватна сопственост сака да постави или има поставено електричен столб или далековод без согласност на сопственикот?

Одговара Гоце Коцевски од Македонското здружение на млади правници

Извор: СамоПрашај.Мк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *