Турски државјани продавале дрога во Штип

 

Тројца жители на Истанбул продавале дрога во Штип. Турските државјани, од кои еден бил со одобрен престој во Штип, а другите двајца се со постојано место на живеење во Истанбул, веќе подолго време во Штип се занимавале со продажба на дрога.

По претходни информации, полицијата извршила претрес кај лицето со одобрен престој овде и пронашла одредена количина на дрога. Потоа , него го поврзала со двајцата негови сонародници, по што сите завршиле во полиција и со кривини пријави.

Станува збор за лица на возраст од 23 до 27 години, но полицијата не соопштува по кој основ тие биле во Штип, односно дали се работи за студенти или овде дошле по друга работа.

Извор Инфо:  http://televizijastar.com/author/tvstar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *