Редовен автобуски превоз: Македонска Каменица – Скопје – Македонска Каменица

РЕДОВЕН АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ

Од Македонска Каменица  за Скопје

тргнува           пристига

04:15ч.      –       08:10ч.   (преку Виница)

06:00ч.      –       08:15ч.   (директен)

07:30ч.      –       10:50ч.

09:45ч.      –       13:10ч.

15:45ч.      –       19:00ч   

18:00ч.      –       20:15ч.   (директен)

 

Од Скопје за Македонска Каменица

тргнува          пристига

07:30ч.      –      10:50ч.

08:15ч.      –      11:30ч.

12:30ч.      –      15:45ч.

14:30ч.      –      18:00ч.   (преку Виница)

16:15ч.      –      18:15ч.   (директен)

17:15ч.      –      19:15ч. (освен за викенд и држ. празници)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *