Пчеларите од Каменица добија бесплатни медоносни садници

Денес, градоначалникот на општина Македонска Каменица, д-р Дарко Митевски, оствари средба со пчеларите, а беше реализирана и активност – доделување на бесплатни медоносни садници. Оваа активност се реализира преку Здружението на пчелари „Еко Кам Мед“, кое набави околу 400 садници, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Македонска Каменица. Порај досега одржаните предавања и семинари, Здружението на пчелари во текот на 2017 година ќе спроведе уште редица други активности, кои се дел од нивната Програма за работа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *