Празнична наградна игра на Ј.П. „Камена Река“

Ј.П ,,Камена Река” од Македонска Каменица организира НАГРАДНА ИГРА за сите свои корисници кои редовно си ја плаќаат комуналната такса.  Во наградната игра ќе учествуваат сите оние корисници кои ја имаат подмирено комуналната такса заклучно со месец Декември 2016 година и тоа најдоцна до 31.01.2017 година. Доделувањето на наградите ќе се изврши на 16.02.2017 година во кругот на Ј.П ,,Камена Река”, во 12:00 часот, со извлекување на ливче со шифра. Шифрите ке бидат исти со шифрите кои ги има секој корисник на својата комунална сметка. 

Годинешни награди во наградната игра на Ј.П. „Камена Река“ се:

Прва награда………………….ТЕЛЕВИЗОР
Втора награда…………………ШЕСТМЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА
Трета награда…………………ВОДОМЕР

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *