Новогодишни пакети за ранливите категории на граѓани

Рудник „Саса“ и општина Македонска Каменица уште еднаш го потврдија силниот партнерски однос и силна општествена одговорност. Најавите дека сите категории на социјално загрозените групи на граѓани ќе добијат новогодишни социјални пакети се остваруваат, благодарение на долгогодишната соработка помеѓу Општината и Рудникот. 
Во пресрет на Нова Година лицата со посебни потреби добија подароци во сорабортка со Рудникот Саса, а денес, пред Божиќните празници беа поделени пакети на оние кои живеат во тешки економски и финансиски услови.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *