Мудрост на денот од Конфучие

“Човекот има три патишта за да постапува мудро: првиот, најблагородниот – размислување, вториот, најлесниот – следење, третиот, најгорчливиот – со искуството.”

  • 6bc0107dd54eb2380dd2cdb70f43b632

Конфучие е кинески мислител и филозоф, роден во 551 г.пр.н.е. во семејството на осиромашен благородник. Според некои историски извори, татко му умира, кога има три години, и е одгледан од мајката во голема сиромаштија.

Во младоста работел како ситен администатор и постепено успеал да се издигне до функцијата министер за правда. Умира на 73-годишна возраст.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *