Канада во следната година ќе ги отвори вратите за 300 илјади економски мигранти

Канада ги отвори вратите: работа за странци колку сакаш!

Канада објави дека следната година ќе дозволи дури 300 000 економски мигранти да влезат во нивната земја.

Канадската влада преземала обврска дека целиот процес на доселување мора да биде готов за 6 месеци.

Сите пријави за Експрес ентри програмот се бодуваат преку проценување на вештини, искуство, знаење на јазик и образование на секој кој се пријави, и тогаш сите пријавени се рангираат според бројот на бодови. Тие со најмногу бодови добиваат повик и им се нуди постојан престој.

Преку овој програм најчесто повик за постојан престој добивале кандидати од овие професии:

1. Експерти за финансии и вложување

2. Ревизори и сметководители

3. Графички дизајнери и илустратори

4. Квалификувани работници во малопродажба

5. Универзитетски професори и предавачи

6.Програмери и девелопери

7.Софтверски инженери

8. Консултанти и аналитичари за информациони системи

9. Готвачи

10. Квалификувани работници во угостителство

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *