Имате потреба од објавување ОГЛАС. Огласувајте на kamenica.mk

kamenica.mk ви овозможува објавување на огласи за Ваши потреби. За таа цел се креирани неколку пакети за огласување:

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 • Објавување на 1 (ЕДЕН) оглас
 • Рок на траење на огласот – максимум 7 дена
 • Споделување на огласот на нашите социјални канали

Цена – 1.000,00 денари

СТАНДАРДЕН ПАКЕТ

 • Објавување на 1 (ЕДЕН) оглас
 • Рок на траење на огласот – максимум 7 дена
 • Поставување на банер (огласот постојано стои на почетна страна)
 • Повеќекратно споделување на огласот на нашите социјални канали

Цена – 2.000,00 денари

ПРЕМИУМ ПАКЕТ

 • Објавување на 1 (ЕДЕН) оглас
 • Рок на траење на огласот – максимум 15 дена
 • Поставување на банер (огласот постојано стои на почетна страна) и банер кои се поставуваат во секој текст кој се објавува на интернет порталот
 • Повеќекратно споделување на огласот на нашите социјални канали и негово спонзорирање.

Цена – 3.500,00 денари

За објавување на повеќе од еден оглас месечно следува дополнителен попуст.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *