Известување до учениците од ООУ “Св. Кирил и Методиј” – М. Каменица

Се известуваат сите ученици од ООУ ,,Св. Кирил и Методиј,, – М. Каменица дека резултатите од екстерното тестирање за сите ученици од IV – VIII одделение се објавени и залепени на влезната врата од училиштето. Приговори може да се поднесат во периодот од понеделник 20. 06. до среда 22. 06. 2016 год. во кабинетот по Информатика.
Свидетелствата на учениците ќе бидат поделени на 27. 06. 2016 год. (понеделник) во 10 часот и во централното и во подрачните училишта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *