Зошто на луѓето колку и добро да им сториш, тие сепак ќе ја забележат само твојата грешка? Дури и да е единствена!

Ајде на еден бел лист да ставиме црна точка. И сега да те прашам тебе, Вас, сите. Сите кои го читате ова. Што прво ќе видите на листот? Вашиот одговор е црна точка, се разбира. Само тоа го гледате. А каде е останатата белина на листот? Зарем белината не е убава, не Ви одговара?

Зошто не го гледате светот од посветлата страна? Зошто на луѓето колку и добро да им сториш, тие сепак ќе ја забележат само твојата грешка? Дури и да е единствена!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *