Дали инспекторите знаат дека за работни 10 до 12 часа на ден 90% од приватните фирми исплаќаат плата од 10800 денари, а другите пари ги даваат на рака за да не избегнат плаќање на пензиско и здравствено осигурување во целост

Одговара Рубинчо Аризанкоски од Здружението Достоинствен работник – Прилеп

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *