Гласајте за kamenica.mk за најдобар веб сајт за 2017 година

kamenica.mk е номинирана за најдобар веб сајт за 2017 година, во делот „Вести и информации“. За гласање ви е потребен e-mail за најава, на кој ќе добиете линк за гласање. Можете да доделите максимум десет поени за Вашиот омилен сајт, кој се надеваме е kamenica.mk.
Прогласувањето на најдобрите сајтови за 2017 година ќе се одржи на 16.12.2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *