ВИДЕО: Социјални пакети за стари и изнемоштени лица во Македонска Каменица

Здружението на пензионери и општина Македонска Каменица, денес, ја започнаа традиционалната акција за доделување социјални пакети за стари и изнемоштени лица.  Пакетите се обезбедени преку заедничка соработка помеѓу пензионерите и локалната самоуправа. Оваа мерка е дел од низата кои се реализираат на подрачјето на општина Македонска Каменица. Сите активности се насочени кон обезбедување на подостоинствен живот и унапредување на положбата на сите социјално-агрозени категории на граѓани.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *