ВИДЕО: Отчет на градоначалникот на Македонска Каменица, д-р Дарко Митевски

Денес, во просториите на општина Македонска Каменица, градоначалникот д-р Дарко Митевски даде Отчет за реализираните проекти, за периодот 2013-2017 година. Пред присутните новинари беа истакнати најзначајните проекти кои беа реализирани во овој период:

 • Нов Дневен центар за лица со посебни потреби
 • Нов Дом на култура 
 • Градска капела и уредување на градските гробишта
 • Нова секундарна водоводна мрежа
 • Реконструкцијата на манастирско-туристичкиот комплекс „Еленец“ во село Цера
 • Нови тениски терени
 • Нов Дом за стари лица во село Саса
 • Нови детски игралишта
 • „Куќа на спортот“ која е во завршна фаза
 • Изградба на типски мостови на река Каменичка
 • Реконструкција на простории на Градски базен
 • Асфалтирање улици и локални патишта во руралните средини
 • Нов Генерален урбанистички план и нови ДУП-ови
 • Набавка на возила за бесплатен јавен превоз и многу социјални програми, мерки и активности
 • Поддршка за невладиниот сектор, здруженија на граѓани и спортски клубови, проект за спорт и млади
 • Поддршка за развој на културата
 • Ново монтажно училиште во село Моштица
 • Проекти за поддршка и развој на образованието
 • Проекти во областа на сообраќајот и противпожарната заштита
 • Проекти во областа на здравствената заштита
 • Проекти во областа на информатичкиот развој, земјоделието и руралниот развој, и меѓународната соработка

Градоначалникот на општина Македонска Каменица, д-р Дарко Митевски, најави дека во текот на 2017 година ќе биде завршена атмосферската и фекалната канализација во Македонска Каменица и ќе бидат асфалтирани уште неколку патни правци во руралните средини и неколку улици во централното градско подрачје. Ќе биде доизграден и кејот на река Каменичка, а ќе се реализираат уште десетици проекти кои значително ќе го подобрат квалитетот на живот на локалните жители.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *