Бесплатниот јавен превоз во Македонска Каменица започнува од 10-ти февруари

Поради огромниот интерес кај жителите на Македонска Каменица и потребата од дополнително време за разгледување на доставените документи, реализацијата на проектот „Бесплатен јавен превоз за пензионери и социјално-загрозени лица од руралните средини“ ќе започне од 10-ти февруари 2017 година.

Општина Македонска Каменица набави две нови комби возила за вршење на превозот, а веќе е утврден и возниот ред, постојките, и бројот на корисници кои ќе користат бесплатен јавен превоз.

Досега се пријавени 340 жители на руралните средини и имајќи предвид дека услугата ќе можат да ја користат и нивните брачни партнери, евидентно е дека бројот на корисници нема да биде помал од 500 жители на руралните средини. Најголем број пријавени се од село Саса (77 лица), а најмалку во село Тодоровци (22 лица). Возниот ред ќе биде објавен на медиумите, а ќе биде поставен и на видни места во централното градско подрачје и во руралните средини. 

В О З Е Н     Р Е Д

За превоз на патници на подрачјето на општина Македонска Каменица

ОД РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ ДО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА:

 Релација: Саса 2 – Македонска Каменица

Време на поаѓање: 07:00 часот

 

Релација: Саса 1 – Македонска Каменица

Време на поаѓање: 08:00 часот

 

Релација: Моштица – Македонска Каменица

Време на поаѓање: 08:45 часот

 

Релација: Дулица – Македонска Каменица

Време на поаѓање: 09:45 часот

 

Релација: Костин Дол – Македонска Каменица

Време на поаѓање: 07:00 часот

 

Релација: Луковица – Македонска Каменица

Време на поаѓање: 07:20 часот

 

Релација: Косевица – Македонска Каменица

Време на поаѓање: 08:15 часот

 

Релација: Тодоровци – Македонска Каменица

Време на поаѓање: 09:00 часот

 

Релација: Горна Цера – Македонска Каменица

Време на поаѓање: 10:00 часот

 

Релација: Долна Цера – Македонска Каменица

Време на поаѓање: 10:15 часот

 

ОД МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ДО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ:

Релација: Македонска Каменица – Саса 2

Време на поаѓање: 13:00 часот

 

Релација: Македонска Каменица – Саса 1

Време на поаѓање: 14:00 часот

 

Релација: Македонска Каменица – Моштица

Време на поаѓање: 14:45 часот

 

Релација: Македонска Каменица – Дулица

Време на поаѓање: 15:45 часот

 

Релација: Македонска Каменица – Луковица – Костин Дол

Време на поаѓање: 13:00 часот

 

Релација:  Македонска Каменица – Косевица

Време на поаѓање: 14:15 часот

 

Релација: Македонска Каменица – Тодоровци

Време на поаѓање: 15:00 часот

 

Релација: Македонска Каменица – Долна Цера – Горна Цера

Време на поаѓање: 15:45 часот

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *