Без меѓународни возачки дозволи во Шпанија, Албанија, Италија, Словенија

Македонија има склучено билатерални договори за заемно признавање на националните возачки дозволи со Шпанија, Албанија, Италија, Словенија.

Кога станува збор за останатите земји, па дури и соседните, потребна е меѓународна возачка дозвола за патување со сопствено или туѓо возило.

Меѓутоа, се препорачува поседување меѓународна возачка дозвола дури и за земјите со кои има склучен договор.

Меѓународната возачка дозвола, како и зелениот картон и дозволата за управување туѓо моторно возило се издава од правно лице овластено од министерството за внатрешни работи.

Меѓународната возачка дозвола има важност од три години и не се издава на лице кое е казнето.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *