Владимир Витановски добитник на наградата од конкурсот за инвентивност на тема “И јас знам да штедам”. Ива Јефремова со пофалница и подарок од организаторите на литературниот конкурс

Владимир Витановски ученик во ООУ “Кирил и Методиј”  од Македонска[…]

Read more