Ќе се оди ли во пензија пет години порано?

Можност за предвремено пензионирање, планира да овозможи Владата во следниот мандат. Сите оние кои за работа не се чувствувата способни, статус пензионер можат да добијат максимум до пет години пред законскиот рок, но ќе треба да бидат подготвени на намалување на пензијата…

Leave a Reply

Your email address will not be published.