Центарот за развој на ИПР со Јавен повик за start-up бизниси за млади и невработени лица

Центарот за развој на Источен плански регион во рамки на Програмата за зачувување на природата во Македонија – фаза 2, објави повик за млади невработени лица со постојана адреса на живеење во општините во рамки на Источниот плански регион, кои имаат претприемнички дух и визија за започнување на сопствен бизнис.

Целта на Јавниот повик е да се зајакне соработката со приватниот сектор преку поддршка на старт-ап бизнис идеи поврзани со развој на еко туризам и промоција на регионот како туристичка дестинација, во согласност со Стратегијата за развој на туризам во Источен плански регион со Акционен план 2016-2025).

Во прилог ви го доставуваме линкот до Јавниот повик на кој можат да се најдат повеќе информации околу условите и постапката за аплицирање. (http://eastregion.mk/118-mk/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1145-javen-povik-za-poddrshka-na-start-ap-biznisi-za-razvoj-na-eko-turizam-i-promocija-na-istochen-planski-region-kako-turistichka-destinacija)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *