Фијаско на брачното живеење. Повеке од половината бракови се распагаат експресно

Фијаско на брачното живеење. Повеке од половината бракови се распагаат експресно

 

Брачното живеење кај нас е во  нова и уште поголема криза.  Најновите податоци потврдуваат дека повеќе  од половината  бракови пропаѓаат  многу бргу. Некои  за само 2-3 месеци од  склучувањето, а некои  нешто  подоцна, но најризичен период остануваат првите пет години од заедничкото живеење.

Разведуват се поради сиромаштија, неможат да се трпат едни со други нема толеранција како што беше порано…. Сега младите немат многу трпение како ние постарите… изјавија анкетираните

Од друга страна,  автентично толкување за  брачните бродоломи имаат и младите?

Сметам дека не се почитуваат моралните врености, младите во денешно време не се почитуваат  немаат толеранција изјавија анкетираните

Освен  наведените, причини за  ваквиот крај на браковите  има   и  други  но  тие, секако,   се дел од  глобалните општествени тенденции.

Колку  и овие податоци за бракот кај нас  да изгледаат  лошо , факт е дека  младите  секаде  повеке ги сакаат разводите  од браковите. Така, процентот на разведени во Луксембург е дури 87, во  Шпанија, 65 и Франција 56%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *