СОУ “Миле Јаневски Џингар” ги отвори вратите за новите средношколци

СОУ „ Миле Јаневски Џингар “ -Македонска Каменица ги отвори вратите за новите средношколци.

На официјалната фејсбук страна на СОУ “Миле Јаневски Џингар” се објавени роковите, условите и насоките за запишување на идните средношколци. Ние ви ги пренесуваме во целост:

УПИСЕН рок со 3 пријавувања, две во месец јуни и еден во месец јули
17 и 18 јуни 2019 година , а резултати на 19.06.2019
24 и 25 јуни 2019 година а резултати на 26 јуни 2019
1 јули 2019 година, а резултатите на 2 јули 2019 година.

За учениците кои се упатени на поправни испити на 26 август 2019 за што доствауват доказна докумнетација.

УПИС
во следнитe квалификации :
1. Гимназиско образование
2. Рударско-Геолошки техничар
3.Техничар за дизајн на облека
4. Техничар за изработка на облека
5. Ракувач со рударски машини со 3 години
6.Конфекционер со 3 години

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Пријава за запишување
2. Свидетелства од VI-IX одд.
3. Извод од матична книга на родените
4. Учениците да не се постари од 17 години

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *